startside
Opp

           

 

 

Hvor kommer sigaren fra ?

Sigartobakk lages i nesten alle tobakkproduserende land. Alle har hørt om Cuba, og at tobakken der er noe av den fineste i verden. Cubansk tobakk er kjent for å ha kryddersmak, og å være sterk. Alle tre bestanddeler til sigaren gror i Cuba, dvs. innlegg, omblad og dekkblad. De fleste sigarmakere på Cuba holder til i eller rundt Havanna.

På Den Dominikanske Republikk gror tobakk som stammer fra Cuba, men denne tobakken er ikke like sterk. Sigarindustrien ligger rundt byen Santiago.

USA produserer verdens beste dekkblad. Amerikansk dekkblad er lyst brunt, og gir sigaren en mild smak. Tobakksindustrien ligger rundt Connecticut.

Honduras produserer innlegg, omblad og et skygge grodd dekkblad. Et skygge grodd dekkblad vil ganske enkelt si tobakksplanter som ikke utsettes for direkte sollys. Denne tobakken gror ofte under store telt. Dette resulterer i et dekkblad som er mer elastisk.

Indonesia produserer sumatra tobakk, dekkbladene herifra er mørk brune, og har en nøytral smak.

Ecuador, her produseres tobakk av meget høy kvalitet. Det produseres både innlegg og dekkblader.

I Mexico produseres både innlegg og omblad av sumatra typen. Det produseres også Maduro dekkblad.