Referat fra generalforsamling 2013

Referat Generalforsamling 18.2.2013

Denne gangen var vi totalt 16 frammøtte til GF. Meget bra!! Kanskje var det cigar, reker og vin som gjorde utslaget, så da blir det tilleggsprogram på de kommende GF heretter(-:

Ikke de store sakene å ta opp i år, men noe småting ble det.

Undertegnede ledet møtet og påtok seg sekretærjobben samtidig. Paul og Egon ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Det ble kommentert et ønske om at Årsberetningen burde skrives mer detaljert enn i år. Altså fortsette å skrive om hvert arrangement året gjennom som tidligere. I tillegg burde det stått noe om vår nye nettside.

Kasserer Egon presenterte et ryddig og gledelig regnskap med pææng på bok og rekord i antall betalende medlemmer så tidlig på året - totalt 37.

Ole-Jakob og Jørn Tore ble enstemmig valgt på nytt som valgkomité for 2014.

Siste punkt på agendaen var valg av styre. Her ble følgende enstemmig:

President Morten                 på valg neste år                                                        
Visepresident John              sitter i 2 nye år                                                                  
Kasserer Egon                    på valg neste år                                                        
Sekretær Anne Mette          NYVALGT, sitter i 2 år

Ellers blir øvrige av styrets medlemmer gitt sine plasser på neste styremøte. Disse er: Per(på valg neste år), Paul(sitter 2 nye år), Ulv Erik(på valg neste år) og Liv(sitter 2 år).

Styret i RCF takker Liv for styredeltakelse i flere år som sekretær. Hun ønsket nå pause fra det vervet, og således ble stafettpinnen gitt videre til Anne Mette.

Møtet hevet uten andre kommentarer på diverseposten.

 

Resten av kvelden spiste vi opp så godt som 10 kg reker, nøt hvitvin og en Romeo Y Julieta Short Churchill. Litt info om programmet til Piemonte til høsten ble orientert om.

Vi kan glede oss til et innholdsrikt RCF-år!!

                                                                                                                      Presidenten

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her