Program første halvår 2013

PROGRAM 2013 - FØRSTE HALVÅR
(Sett av datoene i dag....)
 
 
 
- Torsdag 21/3 - "Jazz kveld"
  Dunkel musikk i bakgrunnen, nippe til en cognac mens man nyter en cigar.
  God mat og drikke samt lotteri. 
 
- Torsdag 18/4 - Cigartest
  Blindtest av "fremmede" cigarer
  Quiz
  Mat og lotteri
 
- Torsdag 23/5 - Besøk fra....
 God middag og drikke.
  "Fete" cigarer.
  Mat
  Lotteri

- Fredag 14. juni  - Sommerfest
 
 

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her