Generalforsamling 16. feb

Styret i RCF inviterer med dette til Generalforsamling mandag den 16.2.2015 kl 1930              

i vårt NYE klubblokale i Langgata 30, 3. etasjei Sandnes (samme byggning som gullsmed Christoffersen).
Pris for kvelden er satt til kr. 250,-  (betales ved oppmøte)

 

Det serveres pizza samt at den enkelte deltaker får utlevert en utsøkt Bolivar Libertador cigar.

Vi bruker første halvtimen på dagsorden.


Under følger dagsorden og hvem som er på valg i styret. 
Ta gjerne kontakt med valgkomiteen v/Odd E. Rønnestad og Jan Rune Gjertsen om dere har forslag.


DAGSORDEN:

a)         Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder, sekretær, tellekorps             
            og to medlemmer til å undertegne protokollen

b)         Årsberetning v/presidenten

c)         Revidert regnskap v/kasserer Egon

d)         Informasjon om nytt lokale, utleiemuligheter og utfordringer videre      

e)         Datoer og program for 2015 / Cubatur uansett antall påmeldte i februar 2016

f)          Kontingent.

g)         Styrebehandlede saker og eventuelle forslag / nåværende situasjon. Styret ønsker eventuelle forslag fra medlemmene velkommen, og senest 9.2.15 til presidenten

h)         Valg av valgkomité 2015/2016

i)          Valg av styre v/valgkomité 2014/2015(Odd og Jan Rune)

j)          Eventuelt

VALG AV STYRE:

Presidenten                                sitter ut 2015                                    

Visepresidenten                        er på valg                                    

Sekretær Anne Mette                er på valg                               

Kasserer Egon                           sitter ut 2015 

Styremedlem Per                      sitter ut 2015                                

Styremedlem Paul                    er på valg               

Vara Liv                                      er på valg                                                        

Vara Ulv Erik                              sitter ut 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Presidenten

 

Innebygd bilde 5

 
 

 

Innebygd bilde 4

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her