GF med besøk av Caldwell Cigars 15/2

 

BILDER FRA GENERALFORSAMLING OG CALDWELL BESØK
FINNER DU HER!

 

Innbydelse til Generalforsamling med påfølgende
 besøk fra eier av Caldwell Cigar 

Sted: Klubblokalet
Tid: Mandag 15.februar Kl. 19:00
(første timen GF...deretter besøk fra Caldwell Cigar - se lenger ned i innbydelsen)
Pris: kr. 375,- (som imkluderer to cigarer samt hjemmelaget Snitsel med poteter & Erter)
Påmelding:  Innen fredag 12. feb kl. 09:00

Påmelding HER

GENERALFORSAMLINGEN:
Vi bruker første halvtimen på dagsorden. 

Under følger dagsorden og hvem som er på valg i styret. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen v/Odd E. Rønnestad og Jan Rune Gjertsen om dere har forslag.
DAGSORDEN:


a) Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
b) Årsberetning v/presidenten
c) Revidert regnskap v/kasserer Egon(utleie/rengjøring/uttrekksvifte osv...)
d) Datoer og program for 2016 / Cubatur uansett antall påmeldte fra 19. februar 2016
e) Kontingent.
f) Styrebehandlede saker og eventuelle forslag / nåværende situasjon. Styret ønsker eventuelle forslag fra medlemmene velkommen, og senest 9.2.16 til presidenten
g) Valg av valgkomité 2016/2017
h) Valg av styre v/valgkomité (Odd og Jan Rune)
i) Eventuelt

VALG AV STYRE:
Valg av ny president  
Visepresidenten sitter ut 2016
Sekr. Anne Mette sitter ut 2016 
Kasserer Egon er på valg
Styremedlem Per er på valg  
Styremedlem Paul sitter ut 2016
Vara Liv sitter ut 2016 
Vara Ulv Erik er på valg

CaldwellPresidenten

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her