Generalforsamling med klubbkveld 16.feb 2017


RCF klubbkveld 16.02.17

Et lite referat fra klubbdelen av kvelden.

12 medlemmer møtte opp. Vi som var der, fikk en veldig artig opplevelse. Etter GF ble det servert Pizza, men hovedattraksjonen var at Jon Skartveit, hadde i år som i fjor, laget en svært spennende blindtest.

Vi fikk utdelt en cigar som jeg ville kalt en Corona med et litt rufsete dekkblad, som kunne se ut som den var Cubansk. Imidlertid hadde de aller fleste bra trekk, noe som ikke alltid stemmer med Cubanske cigarer. I tillegg hadde vel de fleste og i alle fall min, en svært kraftig peppersmak på de første trekkene, noe som ikke pekte mot Cuba. Det var også en smak av litt nøtter og etter hvert litt jord. Den sterke peppersmaken avtok ganske fort, men den hadde hele tiden en del igjen. Jeg tror de aller fleste gjettet på at det var en cigar fra Nicaragua eller der omkring, med blader fra forskjellige land. Om noen gjettet rett land, vet jeg faktisk ikke, men jeg tror ikke det.

Jeg tror alle var overasket da Jon kunne si at det var en Habanos cigar, men hvilken? Jon hadde laget en veldig bra presentasjon hvor han fortalte en del om Habanos som sikkert var nytt for mange. Han forklarte litt om de sju mest omsatte cigarene fra Habanos som er lettest å få tak i og så litt om de mer spesielle som ikke alltid er tilgjengelige, men ofte svært etterspurte. Alle var enige om at cigaren vi testet selvfølgelig ikke var blant disse. Tilslutt kom han inn på de som kalles lokale, men som du også får på de store Habanos utsalgene.

merker

Siden svært få av oss som var tilstede, røyker noe særlig av disse merkene, klarte vi ikke å gjette hvilket merke det var. Jon kunne da opplyse om at det var en Saint Luis Rey, Serie A, noe som vel er ganske nærme en Short Churchill.

Da Jon prøvde denne i Tyskland, drakk han kaffe til, noe som han sa gjorde opplevelsen annerledes enn det som var tilfelle for de fleste (uten om John da J) Han hadde faktisk kokt kaffe som vi skulle drikke til, men denne ble glemt ut helt til vi var på siste delen. Om dette ville ha gjort at det ble mer krem i munnen på John, er usikkert, men for min egen del gjorde den ikke så store forskjellen. Å kalle cigaren for en stor opplevelse, vil vel være å ta litt hardt i, men en artig opplevelse og et svært godt forberedt og interessant foredrag var det! Tusen takk til Jon for en veldig hyggelig kveld. Så håper jeg at mange flere kommer neste gang Jon påtar seg en blindtest og foredrag. De to han har holdt til nå, har vært helt topp!

Tilslutt hadde vi som vanlig en liten utlodning. Jon hadde kjøpt inn noen gevinster og hovedgevinsten var en flaske Champagne, som John vant.

Tilslutt vil jeg bare oppfordre medlemmene om å komme sterkere tilbake på andre kvelder.

Hilsen Per


Styret i RCF inviterer med dette til Generalforsamling Torsdag den 16.2.2017 kl. 1930
         
i vårt klubblokale i Langgata 30, 3. etasje i Sandnes. Vi bruker første halvtimen på dagsorden.

Under følger dagsorden og hvem som er på valg i styret. Ta gjerne kontakt med valgkomiteen v/Odd E. Rønnestad og Jan Rune Gjertsen om dere har forslag.

DAGSORDEN:

a) Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder, sekretær, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
b) Årsberetning v/presidenten
c)Revidert regnskap v/kasserer Egon(utleie/rengjøring/uttrekksvifte osv...)
d)Datoer og program for 2017
e)Kontingent.
f)Styrebehandlede saker og eventuelle forslag / nåværende situasjon. Styret ønsker eventuelle forslag fra medlemmene velkommen, og senest 10.2.17 til presidenten
g) Sletting av udaterte lover etc. Styret har et forslag på dette som vil bli lagt fram på General Forsamlingen.
h) Valg av valgkomité 2017/2018
i) Valg av styre v/valgkomité (Odd og Jan Rune)
j)Eventuelt

VALG AV STYRE:
President sitter ut 2017-         
Visepresidenten John på valg
Sekr. Anne Mette på valg
Kasserer Egon sitter ut 2017         
Styremedlem Paul på valg          
Styremedlem David sitter ut 2017
Vara Liv på valg        
Vara Ulv Erik sitter ut 2017    

Etter General Forsamlingen, vil Jon Skartveit gjenta suksessen fra i fjor og ha en liten cigar test. Før testen vil vi ha pizza, så de som vil være med på dette i tillegg til General Forsamlingen, må melde seg på klubbkvelden på vanlig måte.

Pris for cigar og pizza er kr. 250, og du kan melde deg på HER.  

Generalforsamlingen er selvfølgelig åpen for alle medlemmer uten betaling, hvis du ikke ønsker å delta på klubbkveld delen.

Som på vanlige klubbkvelder vil det bli loddsalg.

STYRET

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her