Generalforsamling og klubbkveld 28.2 Kl.19:00

Først GF...deretter kos.

Det blir servert Japans Gatemat samt en nydelig cigar i Lanceros størrelse.
Pris for kvelden er Kr. 230,- (betales når du kommer....)
 
PÅMELDING  -  Frist 28.februar Kl.12:00 (grunnet matbestilling)
 

DAGSORDEN Generalforsamling:

Valg av referent

 1. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt valg av møteleder, sekretær, tellekorps 
      og to medlemmer til å undertegne protokollen
 1. b) Rask gjennomgang av 2020-2022 v/presidenten
 2. c) Revidert regnskap v/kasserer Egon
 3. d) Datoer og program for 2022
 4. e) Kontingent.
 5. f) Styrebehandlede saker og eventuelle forslag / nåværende situasjon.
 6. g) Valg av valgkomité 2022/2023
 7. h) Valg av styre v/valgkomité
 8. I) Smokers Night 2023 eller 2024?
 9. J) Klubbtur i 2023?

VALG AV STYRE:

President – John Sitter frem til 2023

Visepresident – Jon Skartveit sitter frem til 2024

Kasserer– Egon Sitter frem til 2023

Styremedlem - Paul Hetland sitter frem til 2023

Styremedlem – David Nicholls Går ut – Valgkomite har nytt forslag

Styremedlem/Varamann – sitter frem til 2024

Styremedlem/Varamann – Kenneth Dymbe sitter frem til 2024

GF

Info

Rogaland Cigar Forum                              Kontonr. 1503.07.69020
c/o Egon Rasmussen                                Vipps: 504588
Lyngholen 12
4324 Sandnes                                      
                                         

                        Besøk vår gamle side her